Nová zelená úsporám Light

Máte nárok na dotaci?

Jsem vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu.
Ano
Ne
Jsem v něm trvale hlášen – dříve než od 12. 9. 2022.
Ano
Ne
Tato stavba je rodinný dům určený pro bydlení
a tvoří ho 1 až 3 bytové jednotky.
Ano
Tato stavba má popisné a evidenční číslo, je určená
pro rodinnou rekreaci a je využívaná pro trvalé bydlení.
Ano
Všichni členové domácnosti pobírají starobní nebo
invalidní důchod 3. stupně.
Ano
Ne
V období od 12. 9. 2022 do dne podání žádosti o dotaci
jsem pobíral příspěvek na bydlení.
Ano
Ne
V tomto domě má trvalý pobyt také osoba, která není
starobní ani invalidní důchodce.
Ano
Ne
Mohu doložit čestné prohlášení této osoby, že
v domě trvale nebydlí a se záměrem souhlasí.
Ano
Ne
Skvělé, máte nárok na dotaci!
Bohužel nemáte nárok na dotaci.
Zdá se, že jste nevyplnili vše.