OKNA CL ››› OKNOMONT.EU s.r.o

Ale já jsem hledal OKNACL…

… ano jste správně - pro další rozvoj firmy je dnes těžké pokračovat a rozvíjet činnost dále jako OSVČ, čili tzv. „živnostník“. Proto jsem se rozhodl, převést postupně moje podnikání na právní formu společnosti s ručením omezeným. Tato změna, myslím, nám přinese mnoho pozitivního, ať už je to lepší image před zákazníkem, lepší dostupnost veřejných zakázek, lepší pozice při jednáních s bankou, úřady a v neposlední řadě i s našimi velkými obchodními partnery.

Samozřejmostí je převzetí všech našich dosavadních závazků, smluv a záruk z nich vyplývajících na novou firmu OKNOMONT.EU, s.r.o.

Přeji vám hodně zdraví a úspěchů – Milan Suchý OKNACL


Pokračovat